Omställning
Ibland är det bäst att vägarna skiljs åt. Här erbjuder Tenk Consulting AB personlig coachning och arbetsmarknadskunskaper för att hjälpa medarbetaren hitta rätt sysselsättning. Detta kan vara inom företaget eller utanför. Individen får en personlig coach som kartlägger och stödjer individer att göra rätt karriärval.

Tenk Consulting AB har via Trygghetsrådet och Startkraft AB varit flitigt anlitade vid omställningsuppdrag inom Saab Automobil AB, Volvo Cars AB, Expert, mm.