Analysverktyg
Företaget har tillgång till analysverktyg för att kunna mäta bl.a. motivationsfaktorer, beteendemönster och kommunikationsstilar. Dessa analyser kan ligga till grund för en personlig coachning och som stöd för teamutvecklingsarbetet.

Analyserna kan även ligga till grund för individuellt utarbetade utvecklingsprogram och som stöd vid omställningsarbeten.