Tenk Consulting AB är främst inriktat på ledarutveckling och teamutveckling. Förtaget har även utbildningsverksamhet inom HR- frågor och speciellt inom arbetsrätt.
 
 
 
 
 
Välkommen till Tenk Consulting AB
Tenk Consulting AB (Tenkab) grundades 2007 av Bengt Karlsson. Företaget är främst inriktat på ledarutveckling och teamutveckling. Förtaget har även utbildningsverksamhet inom HR- frågor och speciellt inom arbetsrätt.

Bengt Karlsson har en internationell erfarenhet som ledare och har därigenom fått en mycket bred kunskapsbas vad gäller kulturella skillnader och kvalitéer hos organisationer och individer. Bengt är certifierad coach och har även arbetas som HR Area Manager med ansvar för att genomföra stora organisationsförändringar.

Företagets mål är att hjälpa sina kunder att nå en ökad lönsamhet genom att utveckla individer och ledare så dessa kan utveckla sina organisationer.

Tenk Consulting AB arbetar även i nätverk med andra specialister för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar.

Tenk Consulting AB har via Trygghetsrådet och Startkraft AB varit flitigt anlitade vid omställningsuppdrag inom Saab Automobil AB, Volvo Cars AB, Expert, mm.